Σχετικά με εμάς

Home / Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Διδακτικό προσωπικό

Εμπειρία και γνώση

Οι καθηγητές μας είναι έμπειροι με πλήρη γνώση των κατάλληλων εργαλείων για μια επιτυχή πορεία. Πιστεύουμε ότι πέραν των οπτικοακουστικών μέσων και υλικού που φυσικά διαθέτει το σχολείο μας, σημαντικότερος παράγοντας για την καλύτερη απόδοση των μαθητών, είναι η άριστη επικοινωνία με τους καθηγητές.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Πληρότητα της εκπαίδευσης

Στα χειμερινά μας προγράμματα αλλά και στα ταχύρρυθμα θερινά, φροντίζουμε ώστε να καλύπτονται απόλυτα όλοι οι επιμέρους τομείς της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα ο γραπτός και προφορικός λόγος. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία της γραμματικής από τις πρώτες τάξεις. Επίσης, Ιδιαίτερα σημαντική για τους φοιτητές της πόλης μας είναι η πολυετής εμπειρία μας στα εντατικά μαθήματα των ενηλίκων.

Η 30άχρονη εμπειρία μας στη ξενόγλωσση εκπαίδευση, εγγυάται ποσοστά επιτυχίας στα πτυχία όλων των επιπέδων πάνω από 90%.

  • Καθημερινή διδασκαλία με διαδραστικούς πίνακες
  • Διδασκαλία Γραμματικής & Έκθεσης από τις πρώτες τάξεις
  • Διδάσκουν έμπειροι και ενημερωμένοι συνεργάτες
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Πολυετής εμπειρία στα τμήματα ενηλίκων και φοιτητών με άριστα αποτελέσματα
  • Διατηρούμε και φέτος τις ήδη χαμηλές τιμές μας