Δωρεάν Pre Junior τμήματα

Δωρεάν Pre Junior μαθήματα για όλο το χρόνο με διαδραστικού πίνακες και παιχνίδια.

Προετοιμάζουμε τα παιδιά για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο και τις κανονικές τάξεις εκμάθησης!

Νέα - Ανακοινώσεις

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ PRE-JUNIOR ME ΔΙΔΑΚΤΡΑ 10 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ!