Δωρεάν Pre Junior τμήματα

Δωρεάν Pre Junior μαθήματα για όλο το χρόνο με διαδραστικού πίνακες και παιχνίδια.

Προετοιμάζουμε τα παιδιά για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο και τις κανονικές τάξεις εκμάθησης!

Νέα - Ανακοινώσεις

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας που πέρασαν στις εξετάσεις του MSU –CELC Δεκεμβρίου 2014

Επιτυχία 90 %

  1. Βαρελίδου Στέλλα
  2. Χράλογλου Ρασήμ
  3. Τουλουμτζής Δημήτρης
  4. Αλή Χατζιρέ
  5. Γαβριηλίδης Σάββας
  6. Κίρτζαλη Μικαήλ
  7. Κίρτζαλη Μελίς