Δωρεάν Pre Junior τμήματα

Δωρεάν Pre Junior μαθήματα για όλο το χρόνο με διαδραστικού πίνακες και παιχνίδια.

Προετοιμάζουμε τα παιδιά για την παρακολούθηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο και τις κανονικές τάξεις εκμάθησης!

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες από την ανταλλαγή μαθητών που πραγματοποιήθηκε το 2005

Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005
Ανταλλαγή μαθητών 2005 Ανταλλαγή μαθητών 2005